MATE Home page

IPSJ

De IPSJ (Indicatie Psychiatrische Stoornissen Jongeren) is een gestandaardiseerd interview voor
het screenen van psychiatrische stoornissen bij jongeren.

De IPSJ is ontstaan uit een project waarin een jeugdversie van de MATE is gemaakt, de MATE-Y.
Daarin moest een deelinstrument worden opgenomen waarin psychische stoornissen anders dan
verslaving worden opgespoord, althans het vermoeden ervan. Bestaande instrumenten voor jeugd
waren niet geschikt voor deze groep, omdat ze worden uitgegeven onder licentie (uitgesloten in de MATE)
en/of niet gemaakt zijn voor de leeftijdsgroep jongeren met middelenproblematiek.
Zie verder Schippers & Broekman (2013).

De IPSJ is gebaseerd op een selectie van vragen uit de Diagnostic Interview Schedule for Children
(DISC-IV; Shaffer et al., 2000), een door het Amerikaanse National Institute of Mental Health ontwikkeld,
uitvoerig gestandaardiseerd interview waarmee 34 psychiatrische diagnoses volgens de
DSM-IV gesteld kunnnen worden bij kinderen en jeugdigen. De selectie uit de DISC-IV is gemaakt
door Chen et al. (2005) ten behoeve van een nationaal survey-onderzoek (National Health Survey
Adolescents). Chen koos, mede gebaseerd op onderzoek van Lucas (2001) de best predicerende
items voor 14 stoornissen. In de IPSJ zijn daar vijf items voor de stoornis PTSS aan toegevoegd. De
IPSJ geeft voor ieder van de 15 stoornissen aan of het waarschijnlijk is dat de diagnose aanwezig is.
Daarvoor kent elke schaal een drempelwaarde. De IPSJ vermeldt voor ieder van de stoornissen de
drempelwaarden die zijn gebruikt in het onderzoek van Chen et al. (2005).
De DISC-IV is officieel vertaald in het Nederlands door de Erasmusuniversiteit (Ferdinand & Van
der Ende, 2002) waaruit voor de IPSJ met toestemming de itemformuleringen zijn overgenomen.

De IPSJ in vogelvlucht

1.  De IPSJ geeft voor 15 psychiatrische stoornissen aan of het waarschijnlijk is dat de diagnose aanwezig is.

2.   De IPSJ kan in ongeveer 15 minuten worden afgenomen.

Referenties

Chen, K. W., Killeya-Jones, L. A., & Vega, W. A. (2005). Prevalence and co-occurrence of psychiatric symptom
clusters in the U.S. adolescent population using DISC predictive scales. Clin.Pract.Epidemiol.Ment.Health, 1, 22.

Ferdinand, R.F. & Van der Ende, J. (2002). Nederlandse vertaling NIMH-DISC-IV. Rotterdam: Erasmusuniversiteit.

Shaffer, D., Fisher, P., Lucas, C. P., Dulcan, M. K., & Schwab-Stone, M. E. (2000). NIMH Diagnostic Interview
Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV): description, differences from previous versions, and
reliability of some common diagnoses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 39,
28-38.

Schippers, G. M., & Broekman, T. G.. (2013). MATE-Y 2.1a. Handleiding en protocol voor de MATE-Jeugd.
Nederlandse bewerking: G. M. Schippers & T. G. Broekman. Nijmegen: Bêta Boeken.